نانو تک شیمی؛عرضه کننده انواع محصولات شیمیایی !

سورفکتانت ها

Showing all 5 results

مكان گيرنده

آمونیوم لوریل سولفات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

آمونیوم لوریل سولفات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

ایزوپروپیل میریستات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

ایزوپروپیل میریستات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

پلی سوربات 40

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

پلی سوربات 40

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

سدیم لوریل اتر سولفات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سدیم لوریل اتر سولفات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سوربیتان مونواستئارات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سوربیتان مونواستئارات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980