نانو تک شیمی؛عرضه کننده انواع محصولات شیمیایی !

ترکیبات معدنی

Showing all 5 results

مكان گيرنده

اکسید آهن

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

اکسید آهن

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

اکسید روی

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

اکسید روی

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

پتاسیم پرمنگنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

پتاسیم پرمنگنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

سدیم کربنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سدیم کربنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

کلسیم کربنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

کلسیم کربنات

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980