نانو تک شیمی؛عرضه کننده انواع محصولات شیمیایی !

بازها (قلیاها)

Showing all 5 results

مكان گيرنده

آمونیاک

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

آمونیاک

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

 

 

مكان گيرنده

پتاس

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

پتاس

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

سودپرک

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سودپرک

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

کلسیم هیدروکسید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

کلسیم هیدروکسید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
مكان گيرنده

هیدروکسید منیزیم

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

هیدروکسید منیزیم

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980